Como superar o exame SCWCD


Aproveitando o curso do CNTG "Desenvolvemento web en JEE5" e a opción de exame de certificación tiven a sorte de superar a proba. Nesta ocasión pedían un 70% de acertos, ter un mínimo de 49 preguntas das 69 totais.
 
O mellor consello para superar esta certificación é "atinar" co libro axeitado, e como no caso da SCJP o mellor libro é: Sun Certified Web Component Developer Study Guide. A razón de escoller este libro vén polo feito de que a maioría das preguntas do exame están nos test finais de cada tema. Ademáis vén cun simulador idéntico ao empregado por Prometric no exame.
 
Por poñer algúns inconvintes ao libro advertir que contén algúns "erros" de bulto no texto, facilmente detectables cunha verificación vía google. Ademais a redación dos temas é bastante "densa". A súa contraparte é o libro Head First Servlets and JSP, un libro máis amigable, actualizado para o exame CX-310-083 e con mellores esquemas. Moi recomendable os capítulos onde se explican as "Custom tags".
 
Outros recursos que tiven en conta son os que atopei a través de JavaRanch.
 
 
Última actualización 2012-08-20
12:36 AM (Europe/Madrid)
Data de creación 2010-06-23
10:29 PM (Europe/Madrid)
java certification