Liberado ZK Spreadsheet 2.0

ZK Spreadsheet é un compoñente ajax que permite embeber unha folla de cálculo nunha web con todas as funcionalidades dun Excel. Seguindo o estilo de Google Docs permite a edición colaborativa do documento online.

Ver a demo |  Descargar

 

Características

  • Importar os teus ficheiros Excel 2003/2007 a ZK Spreadsheet.
  • Controlar e configurar a folla de cálculo ajax con código Java e integrala coas nosas solucións de back-end.
  • Rexistrar eventos (listeners) sobre as filas, colunas, celas, ou calquera rango de celas selecionadas para crear as iteracións desexadas con outros compoñentes.
  • Inserir expresión en celas para facer bindings con Java beans no back-end dun modo transparente, incluíndo Spring e benas CDI.
  • Extender funcionalidades por medio de código Java para que despois sexan empregadas no compoñente ZK Spreadsheet.
  • Uso de ZK Spreadsheet coma un compoñente JSF.

 

Para máis información sobre as novas funcionalidades de ZK Spreadsheet

Fonte:

Última actualización 2012-11-12
12:54 PM (Europe/Madrid)
Data de creación 2010-12-29
8:56 PM (Europe/Madrid)
ZK Spreadsheet web component released.
framework java javascript

Relacionados