Instalación de PECL runkit en PHP 5.2

Compilación e instalación da extensión runkit en contornos debian/ubuntu.

 1. Comprobar que está instalado o paquete php5-dev (en distribucións debian).
 2. Descargar os fontes de runkit do repositorio pecl de PHP:
  :~/$ wget http://pecl.php.net/get/runkit-0.9.tgz
 3. Descomprimir os fontes de runkit:
  :~/$ tar xzvf runkit-0.9.tgz
  :~/$ cd runkit-0.9
 4. Compilar a extensión PHP (NON executar o comando make install):
  :~/$ phpize
  :~/$ ./configure
  :~/$ make
  
 5. Se aparece algunha mensaxe de erro ao executar o comando make é posible que sexa por culpa dun bug nas versións de PHP 5.2.x . Para correxir este bug hai que facer uns cambios no ficheiro fonte runkit_import.c
  // Cambiar esta liña
  zend_unmangle_property_name(key, &cname, &pname);
  // por esta outra
  zend_unmangle_property_name(key, key_len, &cname, &pname);
 6. Instalar a extensión copiando runkit.so ao directorio de extensións de PHP, indicarlle a PHP que cargue a extensión e reiniciar apache.
  // Averiguar a ruta ao directorio de extensións de PHP
  :~# php -r "phpinfo();" | grep extension_dir
  extension_dir => /usr/lib/php5/20060613+lfs => /usr/lib/php5/20060613+lfs
  :~# sudo cp .libs/runkit.so /usr/lib/php5/20060613+lfs/
  :~# echo "extension=runkit.so" > /etc/php5/conf.d/runkit.ini
  :~# apache2ctl restart
  

Unha vez reiniciado o servidor Apache2 xa teremos a nosa disposición a extensión runkit.

Última actualización 2012-08-16
12:34 AM (Europe/Madrid)
Data de creación 2010-07-03
11:36 PM (Europe/Madrid)
Compilación e instalación da extensión runkit en contornos debian/ubuntu.
php

Relacionados