ZFDebug, unha toolbar para desenvolver con Zend Framework

ZFDebug é un plugin para Zend Framework que inclúe unha pequena, pero moi útil, barra de ferramentas en cada unha das páxinas da aplicación fornecendo información de depuración/desenvolvemento (tempo de execución, uso de memoria, número de consultas a base de datos, info do contorno de desenvolvemento, ...). Este proxecto está inspirado na barra análoga dispoñible en symfony.

Detalle da toolbar

O código atópase en Google Code e pódese descargar sendo moi sinxela a integración nunha aplicación desenvolvida con Zend Framework. Só basta con implementar un método "_initZFDebug" da clase Bootstrap no ficheiro application/Bootstrap.php co o seguinte:

class Bootstrap extends Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap
{  
  //... 
  protected function _initZFDebug()
  {
    $autoloader = Zend_Loader_Autoloader::getInstance();
    $autoloader->registerNamespace('ZFDebug');
    
    $options = array(
      'plugins' => array('Variables', 
                'File' => array('base_path' => '/var/www/galdic/galdic'),
                'Memory', 
                'Time', 
                'Registry', 
                'Exception')
    );

    if ($this->hasPluginResource('db')) {
      $this->bootstrap('db');
      $db = $this->getPluginResource('db')->getDbAdapter();
      $options['plugins']['Database']['adapter'] = $db;
    }
  
    # Setup the cache plugin
    if ($this->hasPluginResource('cache')) {
      $this->bootstrap('cache');
      $cache = $this-getPluginResource('cache')->getDbAdapter();
      $options['plugins']['Cache']['backend'] = $cache->getBackend();
    }
  
    $debug = new ZFDebug_Controller_Plugin_Debug($options);
    
    $this->bootstrap('frontController');
    $frontController = $this->getResource('frontController');
    $frontController->registerPlugin($debug);
  } 
}

O nome do método ten que comezar co sufixo _init, o resto do nome do método non inflúe, véxase a documentación de Zend_Application.

Despois só queda incluir no directorio public/images/ as iconas que veñen no código dentro do directorio debugbar/

Referencias:

Última actualización 2012-08-16
12:31 AM (Europe/Madrid)
Data de creación 2009-11-17
11:00 PM (Europe/Madrid)
ZFDebug plugin for Zend Framework
zendframework php

Relacionados