Optimizar as táboas dunha base de datos con Database Transversal API

Facendo uso de Database Transversal API é posible optimizar as táboas de MySQL dunha base de datos cun simple script.

O seguinte código amosa como percorrer nun bucle todas as táboas e executar a sentencia OPTIMIZE TABLE nome_taboa.

$conn = ADONewConnection('mysql');
$conn->PConnect('localhost', 'root', '', 'database');

// DatabaseIterator
$dbIt = new DatabaseIterator($conn);

// optimize all tables
foreach($dbIt as $table) {
    $sql = "OPTIMIZE TABLE `{$table->name}`";
    $table->db->conn->Execute($sql);
    
    echo("\t$sql\n");
}

echo("All finished.\n\n");

Outros exemplos e documentación:

Última actualización 2012-08-16
12:20 AM (Europe/Madrid)
Data de creación 2009-11-16
11:00 PM (Europe/Madrid)
Using Database Transversal API to Optimize Table
database php framework