Problemas coa codificación UTF-8 nun proxecto Spring MVC

Ao traballar cun contedor de servlets coma Tomcat, no momento de procesar un envío por POST e mostrar os datos enviados podemos atoparnos cunha codificación que non é a axeitada e ver os caracteres en ISO-8859 cando deberían estar en UTF-8.

No caso de estar desenvolvemento unha aplicación con Spring podemos botar man dun filtro (org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter) que vén co framework. Este filtro forzará a codificación e non aparecerán os molestos caracteres do estilo áñ

A continuación recóllese a configuración que hai que engadir no ficheiro WEB-INF/web.xml do noso proxecto:

<web-app>
...   
<filter> 
  <filter-name>encodingFilter</filter-name> 
  <filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class> 
  <init-param> 
    <param-name>encoding</param-name> 
    <param-value>UTF-8</param-value> 
  </init-param> 
  <init-param> 
    <param-name>forceEncoding</param-name> 
    <param-value>true</param-value> 
  </init-param> 
</filter> 
<filter-mapping> 
  <filter-name>encodingFilter</filter-name> 
  <url-pattern>/*</url-pattern> 
</filter-mapping>
...
</web-app>
Última actualización 2013-12-22
8:09 PM (Europe/Madrid)
Data de creación 2013-12-22
8:08 PM (Europe/Madrid)
Using CharacterEncodingFilter filter of Spring Framework
java spring

Relacionados